Blauwe planken achtergrond

Privacy statement


Aviko B.V. vindt de privacy- en gegevensbescherming van klanten en bezoekers die kennis nemen van informatie via de website belangrijk. Aviko B.V. heeft daarom de nodige organisatorische en technische beschermingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en voldoet aan de eisen van de wetgeving inzake bescherming persoonsgegevens. Alle data die Aviko B.V. verzamelt om u van onze producten of diensten te voorzien, wordt verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"), welke met ingang van 25 mei 2018 in de gehele EU van kracht is. 

Door middel van dit privacy statement willen wij ervoor zorgen dat het voor u duidelijk is welke persoonsgegevens Aviko B.V. verwerkt, en wat er met die gegevens gebeurt. Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerking van uw persoonsgegevens door of namens Aviko B.V. en informeert u over ons privacy beleid en technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen wanneer u gebruikmaakt van de Aviko-websites, of tijdens andere contactmomenten met Aviko B.V.. Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij publiceren eventuele aanpassingen op deze website, dus raadpleeg deze regelmatig voor de meest recente versie van ons privacy statement. 

 

Verantwoordelijke 

De verantwoordelijke in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is: 

Aviko B.V. 
Postbus 8 
7220 AA Steenderen 
Telefoon: 0575- 458 238 
E-mail: GDPR@aviko.com 

 

Wij hebben als functionaris voor gegevensbescherming aangesteld: 

Functionaris voor gegevensbescherming van Aviko B.V. 
Telefoon: 0575- 458 238 
E-mail: GDPR@aviko.com 

 

Serverlogbestanden 

Doel, rechtsgrondslag en rechtmatig belang 

Wanneer u onze website bezoekt, d.w.z. zelfs wanneer u zich niet registreert of op andere wijze informatie doorgeeft, wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (server log files) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internet service provider, uw IP-adres en dergelijke. 

Zij worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Het zorgen voor een vlotte verbindingsopbouw van de website
  • Het zorgen voor een vlot gebruik van onze website
  • Evaluatie van de veiligheid en de stabiliteit van het systeem

Wij behouden ons tevens het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn van onrechtmatig gebruik. 

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 onder f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. 

Ontvangers van de gegevens 
Voor de exploitatie en het onderhoud van onze website maken wij gebruik van technische dienstverleners, die optreden als onze orderverwerkers. 

Bewaartermijn 
Gegevens worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Dit is in het algemeen het geval voor gegevens die worden gebruikt om de website te verstrekken wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd. 

Voorgeschreven of vereiste bepaling 
De verstrekking van voornoemde persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Zonder het IP-adres en de cookie-identificatie kunnen de dienstverlening en de functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Bovendien is het mogelijk dat individuele diensten en services niet beschikbaar zijn of beperkt zijn. 

Recht van bezwaar 
Lees hieronder de informatie over uw recht om bezwaar te maken overeenkomstig art. 21 AVG. 

 

Nieuwsbrief 

Doel en rechtsgrondslag 
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief waarin wij u informeren over nieuws op het gebied van onze diensten. U kunt zich via onze website op de nieuwsbrief abonneren met behulp van uw e-mailadres. U ontvangt maandelijks een nieuwsbrief. De rechtsgrondslag voor deze verwerkingen is telkens uw toestemming, art. 6 lid 1 onder a AVG. 

Ontvangers van de gegevens 
Aviko B.V. en de betrokken dienstverleners hebben toegang tot deze persoonsgegevens. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met de aangewezen dienstverleners om hetzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Bewaartermijn 
Gegevens worden in dit verband alleen verwerkt zolang de betrokkene toestemming heeft gegeven. Wanneer de betrokkene de toestemming intrekt, worden de gegevens verwijderd. 

Voorgeschreven of vereiste bepaling 
Uw persoonsgegevens worden alleen in de lijst van ontvangers opgenomen als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven door te klikken op een link in de e-mail die u onmiddellijk ontvangt wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief. 

Intrekking van de toestemming 
U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief. Dit kan via de link in de nieuwsbrief zelf. 

 

(Product)vraag 

Doel en rechtsgrondslag 
Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u op de website een contactformulier invullen. De persoonsgegevens die in het contactformulier worden ingevoerd, worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een contactformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: 

Productnaam 
Vraag 
Voornaam 
Achternaam 
E-mail 
Type restaurant 
Rol binnen keukenbrigade 
Bedrijfsnaam 
KVK nummer bedrijf 
Telefoonnummer 

Dit stelt ons in staat om contact met u op te nemen en te onderhouden. 
De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens is gebaseerd op toestemming van de betrokkene (art. 6 lid 1 onder a AVG) en met betrekking tot het initiëren, uitvoeren of beëindigen van een contractuele relatie (art. 6 lid 1 onder b AVG).  

Ontvangers van de gegevens 
Aviko B.V. en de betrokken dienstverleners hebben toegang tot deze persoonsgegevens. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met de aangewezen dienstverleners om hetzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Bewaartermijn 
Zodra het formulier voor een (product)vraag is verwerkt, worden uw persoonsgegevens zowel door ons als door derden binnen 2 jaar verwijderd. 

Verplichte of vereiste bepaling 
Het verstrekken van uw persoonsgegevens geschiedt op vrijwillige basis. Wij kunnen uw verzoek echter alleen verwerken als u ons uw naam, e-mailadres en de reden voor het verzoek meedeelt. 

Recht van bezwaar 
Lees hieronder de informatie over uw recht om bezwaar te maken overeenkomstig art. 21 AVG. 

 

Registreer en Win/Downloaden 

Doel en rechtsgrondslag 
Als u meer informatie over onze producten wilt ontvangen of aan onze wedstrijden wilt deelnemen, kunt u zich op de website inschrijven. De in het inschrijvingsformulier ingevoerde persoonsgegevens zullen versleuteld worden verwerkt. Wanneer u een registratieformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: 

Voornaam 
Achternaam 
Bedrijfsnaam 
Btw-identificatienummer 
Straat 
Huisnummer 
Postcode 
Plaatsnaam 
Telefoon 
E-mail 

Wij hebben deze persoonsgegevens nodig om te kunnen beoordelen of u een professional uit de voedingssector bent en om contact met u op te nemen en te onderhouden. 

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens is gebaseerd op toestemming van de betrokkene (art. 6 lid 1 onder a AVG) en met betrekking tot het initiëren, uitvoeren of beëindigen van een contractuele relatie (art. 6 lid 1 onder b AVG).  

Ontvangers van de gegevens 
Aviko B.V. en de betrokken dienstverleners hebben toegang tot deze persoonsgegevens. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met de aangewezen dienstverleners om hetzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Bewaartermijn 
Zodra het registratieformulier is verwerkt, worden uw persoonsgegevens zowel door ons als door derden binnen 2 jaar verwijderd. 

Verplichte of vereiste bepaling 
Het verstrekken van uw persoonsgegevens geschiedt op vrijwillige basis. Wij kunnen uw verzoek echter alleen verwerken als u ons uw naam, e-mailadres en de reden voor het verzoek meedeelt. 

Recht van bezwaar
Lees hieronder de informatie over uw recht om bezwaar te maken overeenkomstig art. 21 AVG. 

 

Aanvragen proefmonster 

Doel en rechtsgrondslag 
Als u een proefmonster van een van de producten van Aviko B.V. wilt ontvangen, kunt u dat via de website aanvragen. De persoonsgegevens die in het aanvraagformulier voor het proefmonster worden ingevuld, worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een aanvraagformulier voor een proefmonster invult, hebben wij de volgende persoonlijke gegevens van u nodig: 

Product 
Bedrijfsnaam 
KVK nummer bedrijf 
Voornaam 
Achternaam 
E-mailadres 
Functie binnen bedrijf 
Bedrijfssector 
Huisnummer 
Straat 
Postcode 
Plaatsnaam 
(Mobiele) telefoonnummer 
Welke grossier 

Wij hebben deze persoonsgegevens nodig om te beoordelen of u een professional uit de voedingssector bent en om het proefmonster op te sturen. 

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens is gebaseerd op toestemming van de betrokkene (art. 6 lid 1 onder a AVG) en met betrekking tot het initiëren, uitvoeren of beëindigen van een contractuele relatie (art. 6 lid 1 onder b AVG).  

Ontvangers van de gegevens 
Aviko B.V. en de betrokken dienstverleners hebben toegang tot deze persoonsgegevens. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met de aangewezen dienstverleners om hetzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Bewaartermijn 
Zodra het aanvraagformulier voor een proefmonster is verwerkt, worden uw persoonsgegevens zowel door ons als door derden binnen 2 jaar verwijderd. 

Verplichte of vereiste bepaling 
Het verstrekken van uw persoonsgegevens geschiedt op vrijwillige basis. Wij kunnen uw verzoek echter alleen verwerken als u ons uw naam, e-mailadres en de reden voor het verzoek meedeelt. 

Recht van bezwaar 
Lees hieronder de informatie over uw recht om bezwaar te maken overeenkomstig art. 21 AVG. 

 

Klachtenformulier 

Doel en rechtsgrondslag 

Als u een klacht wilt indienen, een vraag wilt stellen of feedback wilt geven, kunt u op de website een klachtenformulier invullen. De in het klachtenformulier ingevoerde persoonsgegevens zullen versleuteld worden verwerkt. Wanneer u een klachtenformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: 

Voornaam 
Achternaam 
Bedrijfsnaam 
Huisnummer 
Straat 
Postcode 
Plaatsnaam bedrijf 
(Mobiele) telefoonnummer 
Email 
Welke grossier 
Plaats groothandel 
Productnaam 
Lot code 
Te gebruiken voor 
Jouw klacht 

Op die manier kunnen wij contact met u opnemen en onderhouden. 

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens is gebaseerd op toestemming van de betrokkene (art. 6 lid 1 onder a AVG) en met betrekking tot het initiëren, uitvoeren of beëindigen van een contractuele relatie (art. 6 lid 1 onder b AVG). 

Ontvangers van de gegevens 
Aviko B.V. en de betrokken dienstverleners hebben toegang tot deze persoonsgegevens. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met de aangewezen dienstverleners om hetzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Bewaartermijn 
Zodra het klachtenformulier is verwerkt, worden uw persoonsgegevens zowel door ons als door derden binnen 2 jaar verwijderd. 

Verplichte of vereiste bepaling 
Het verstrekken van uw persoonsgegevens geschiedt op vrijwillige basis. Wij kunnen uw verzoek echter alleen verwerken als u ons uw naam, e-mailadres en de reden voor het verzoek meedeelt. 

Recht van bezwaar 
Lees hieronder de informatie over uw recht om bezwaar te maken overeenkomstig art. 21 AVG. 

 

Cookies 

Voor de goede werking van onze website, maar ook voor o.a. analytische doeleinden, maken wij gebruik van cookies op onze website. Hieronder leggen wij uit welke cookies worden gebruikt en voor welk doel ze worden gebruikt. Indien u meer gedetailleerde informatie wilt over cookies, bekijk dan onze cookieverklaring. 

 

Google Analytics 

Aviko B.V. maakt gebruik van Google Analytics van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en om het gebruik ervan te optimaliseren. Google Analytics-cookies slaan pseudo-anonieme persoonsgegevens van bezoekers op in Google Analytics. Pseudo-anonieme persoonsgegevens zijn: Locatie, besturingssysteem, browser, type apparaat (tablet, mobiel of desktop), bekeken pagina's, de manier waarop de bezoeker op de website komt en de duur van het gebruik. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als gevolg van de activering van IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. 

De verwerking van de gegevens is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker (art. 6 lid 1 onder a AVG). 

De ontvanger van de gegevens is Google als verwerker. Aviko B.V. heeft een verwerkersovereenkomst met Google Analytics om hetzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen. 

Er is een overdracht van persoonsgegevens naar de VS. Er is momenteel geen besluit van de Europese Commissie met betrekking tot de VS inzake adequaatheid. Wij hebben echter standaardcontractbepalingen met Google LLC gesloten, die een voldoende niveau van gegevensbeveiliging moeten garanderen. 

De gegevens zullen worden verwijderd zodra zij niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden. 

De verstrekking van uw persoonsgegevens geschiedt op vrijwillige basis, uitsluitend op basis van uw toestemming. Indien u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website. 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Bovendien kunt u het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser plug-in die onder de volgende link beschikbaar is, te downloaden en te installeren: Browser Add On om Google Analytics uit te schakelen

Als aanvulling op of als alternatief voor de browser add-on, kunt u de tracking door Google Analytics op onze pagina's voorkomen door op deze link te klikken. Hierdoor wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Dit zal het verzamelen door Google Analytics voor deze website en voor deze browser in de toekomst verhinderen, zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft. 

Informatie over de beveiliging van uw persoonlijke gegevens vindt u in het privacybeleid van Google

 

Salesforce/Pardot 

Onze website maakt gebruik van Salesforce/Pardot om alle klantgegevens te beheren. Dit omvat de verzending van de nieuwsbrief, proefmonsters en de verwerking van het aanvraag- en klachtenformulier. Zowel Aviko B.V. als de medewerkers van de betrokken dienstverleners hebben toegang tot deze persoonsgegevens. De gegevens worden maximaal twee jaar bewaard. Raadpleeg het privacybeleid van Salesforce voor informatie over de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Aviko B.V. heeft een verwerkingsovereenkomst met Salesforce om hetzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen. 

 

Intelligence Factory 

Onze website maakt gebruik van Intelligence Factory om het gedrag van bezoekers op onze website te analyseren en te voorspellen. Wij gebruiken online touchpoints om relevante content met interessante suggesties naar leads en klanten te sturen. Dit gebeurt alleen als u de tracking cookie hebt geaccepteerd. 

Zowel Aviko B.V. als de medewerkers van de betrokken dienstverleners hebben toegang tot deze persoonsgegevens. De gegevens worden maximaal twee jaar bewaard. Raadpleeg het privacybeleid van Intelligence Factory voor informatie over de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Aviko B.V. heeft een verwerkingsovereenkomst met Intelligence Factory om hetzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. 

 

Google Marketing Platform 

Onze website maakt ook gebruik van andere diensten van het Google Marketing Platform (voorheen "Google Doubleclick"). Deze diensten gebruiken cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om rapporten over campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker meer dan eens advertenties te zien krijgt. 

 

Gebruik van Facebook-componenten 

Wij gebruiken onderdelen van Facebook.com op onze website. Facebook is een dienst van Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten. 

Bij elk afzonderlijk bezoek aan onze website die met een dergelijke component is uitgerust, zorgt deze component ervoor dat de browser die u gebruikt een overeenkomstige weergave van de component van Facebook downloadt. Dit proces informeert Facebook welke specifieke pagina van onze website u momenteel bezoekt. 

Als u onze site bezoekt en gedurende deze tijd bij Facebook bent ingelogd, herkent Facebook aan de hand van de door het onderdeel verzamelde informatie welke specifieke pagina u bezoekt en wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke account bij Facebook. Als u bijvoorbeeld op de knop "Vind ik leuk" klikt of overeenkomstige opmerkingen maakt, wordt deze informatie doorgestuurd naar uw persoonlijke gebruikersaccount op Facebook en daar opgeslagen. Bovendien wordt de informatie dat u onze site hebt bezocht, doorgegeven aan Facebook. Dit gebeurt ongeacht of u op de component klikt of niet. 

Indien u deze overdracht en opslag van gegevens over u en uw gedrag op onze website door Facebook wenst te verhinderen, dient u zich bij Facebook uit te loggen alvorens onze site te bezoeken. De informatie over gegevensbescherming van Facebook bevat meer gedetailleerde informatie hierover, met name over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, over uw rechten in dit verband en over de instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/

Een overzicht van Facebook plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/

 

Gegevens over kinderen jonger dan 16 

Onze website en/of dienst heeft geen intentie persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit privacy statement, dan verwijderen wij de betreffende informatie. 

 

Rechten inzake gegevensbescherming 

Krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: 

  • Recht van inzage van de betrokkene overeenkomstig art. 15 AVG
  • Recht op rectificatie overeenkomstig art. 16 AVG
  • Recht op gegevenswissing overeenkomstig art. 17 AVG
  • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 AVG
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig art. 20 AVG
  • Recht van bezwaar overeenkomstig art. 21 AVG

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming. Wij zullen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek reageren. Gelieve een kopie van uw identiteitskaart bij uw aanvraag te voegen. Opgelet: het nummer van uw identiteitskaart moet worden vermeld. Voorts dient u op uw kopie te vermelden dat deze voor bovengenoemd doel wordt verstrekt. Dit is de enige manier waarop wij ervoor kunnen zorgen dat alleen u toegang hebt tot uw persoonsgegevens.  

Aviko B.V. heeft geen invloed op het gebruik van gegevens door sociale media. Wij kunnen geen herleidbare persoonsgegevens van Google Analytics verkrijgen of voor u wijzigen. 

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heef om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

 

Recht van bezwaar overeenkomstig art. 21 AVG 

U hebt het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6 lid 1 onder f AVG; dit geldt ook voor profilering op grond van deze bepaling in de zin van artikel 4 lid 4 AVG. 

Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. 

Adres of ander identificatiemiddel moet worden gestuurd naar: 

Aviko B.V. 
Postbus 8 
7220 AA Steenderen 
E-mail: GDPR@aviko.com 

 

Gegevensbeveiliging 

Aviko B.V. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt Aviko B.V. gebruik van encryptie door een SSL-layer, zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u het idee hebt dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd worden of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de contactgegevens onderaan dit privacy statement. 

Vragen en/of opmerkingen 

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Dan kunt u contact opnemen via de contactgegevens onderaan dit privacy statement. 

Contactgegevens 

Aviko B.V. 
Postbus 8 
7220 AA Steenderen 
Tel.: + 31 (0) 0575 - 458 238 
E-mail: GDPR@aviko.com 

Homepage: www.avikofoodservice.be

Algemeen directeur:  Maarten van Delst

Verantwoordelijk voor de inhoud:  Dick van der Aart